ทุ่นตีน้ำ ใบพัด

ทุ่นตีน้ำ,ทุ่นลอยน้ำ,ทุ่น,ใบพัด,บ่อกุ้ง,บ่อเลี้ยงกุ้ง,ทุ่มโฟม