หลัวปลา หลัวผลไม้

หลัวพลาสติก หลังปลา หลัวประมง หลัวคัดกุ้ง ตะกร้ากลม ใช้สำหรับใส่ผลไม้ เช่น องุ่น กล้วย รวมถึงปลา คัดกุ้ง มีทุกขนาด ราคาประหยัด คุณภาพดี ทนแรงกระแทกและไม่กรอบง่าย