กระด้ง

กระด้ง,กระด้งพลาสติก,ถาดตากปลา,ถาดตากผลไม้