กล่องกุ้ง คอนโดกุ้ง กล่องปู คอนโดปู กล่องเลี้ยงกุ้ง กล่องเลี้ยงปู

มุมมองเพิ่มเติม

กล่องคอนโดกุ้ง

กล่องกุ้ง คอนโดกุ้ง ยุคใหม่..เลิกใช้โครงเหล็ก


- ไม่ต้องใช้โครงเหล็ก


- ซ้อนแล้ว ส่องกุ้งได้ ให้อาหารได้


- ขนาดกล่องใหญ่กว่า สูงกว่า


โหลละ 349 บาท


ขนาด


230 x 360 x 160 มม


9 x 14 x 6 นิ้ว

 


ดูกล่องคอนโดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด..

No: 969B

฿349.00

กล่องคอนโดกุ้ง

THB

฿349.00

0