เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ก่อตั้งโดยครอบครัว "เอกวิริยะกิจ" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เดิมใช้ชื่อ "แสงงาม" ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น "ไทยรุ่งแสง" ในปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้น เนื่องจากความต้องของลูกค้ามีปริมาณที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทจึงตั้งสำนักงานใหม่ที่บางบอน และโรงงานที่นครปฐม ภายใต้ชื่อ "บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด" จนถึงปัจจุบัน

บริษัทมีสำนักงานขายตั้งอยู่บนถนนเอกชัย และโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่กว่า 100 ไร่
เราเป็นผู้นำด้านสินค้าพลาสติกมามากกว่าทศวรรษ สินค้าของเรามีหลากหลายประเภท เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าประมง สินค้าใช้ทั่วไป และเฟอร์นิเจอร์ไม้เทียม

 

วิศัยทัศน์

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทย

 

พันธกิจ

- มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
- มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมต่อตำแหน่งงานและมีความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มพัฒนาองค์กรเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจในส่วนต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เหมาะสมต่อสภาวะตลาดและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
- รักษาและเพิ่มคุณภาพสินค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
- ยกระดับความสามารถในการขยายประเภทสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสูงสุด

Copyright © 2024 Viriyakit Plastic Industry Company Limited. All Rights Reserved