คณะผู้บริหารบริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้กล่าวขอบคุณพนักงานของทางบริษัทในความมานะอุตสาหะในการทำงานตลอดปี 2561 และจัดกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่ ให้แก่พนักงานของบริษัท