คณะผู้บริหารบริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้จัดกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท รวมถึงกล่าวขอบคุณในความมานะอุตสาหะในการทำงานตลอดปี 2562 พร้อมอวยพรให้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสวัสดิภาพ