ทำบุญ ณ สำนักงานขาย บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เพื่อร่วมทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 15 ตุลาคม 2559