พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มีความสะอาดปราศจากมลพิษ ซึ่งเวลานี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่หมดสิ้นไป โดยเฉพาะการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้า และในกลุ่มเกษตรกร ที่มีบ่อกุ้ง และบ่อปลา ก็จะลงทุนอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่ให้ผลระยะยาวโดยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอย ไว้ในบ่อโดยเอาใบพัดและแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ต่างๆติดกับทุ่นลอยน้ำ และเมื่อมีพลังงานถูกสะสมไว้ในแผงโซล่าเซลล์ ก็จะมีการตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และน้ำในบ่อมีการหมุนเวียนอยู่ตลอด หากติดแผงโซล่าเซลล์กับทุ่นและเหนือผิวน้ำ น้ำสามารถลดอุณหภูมิใต้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญสามารถประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย     สำหรับการเลี้ยงกุ้ง หรือเลี้ยงปลา ในบ่อเลี้ยง การติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์กับทุ่นลอยน้ำนั้น ประสิทธิภาพในการเติมอากาศหรือออกซิเจนในน้ำ จะดีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบในการหมุน ระดับความลึกของใบพัดที่กินน้ำ และสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่กับใบพัดด้วย โดยส่วนใหญ่ทุ่นลอยน้ำที่ใช้ในการติดตั้ง ความสูงจะอยู่ที่ 7 – 8 นิ้ว และทุ่นลอยน้ำเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ บ่อเลี้ยงกุ้ง หรือบ่อเลี้ยงปลาเท่านั้น ยังสามารถอยู่ได้ทุกที่ที่มีแหล่งน้ำ เช่น สระน้ำระบบปิดที่มีกังหันตีน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย การนำทุ่นมาเรียงต่อกันเป็นแพเพื่อเป็นทางเดินลงน้ำ อีกทั้งเรือประยุกต์ตามสถานการณ์หรือเหตุสุดวิสัย เนื่องจากทุ่นลอยน้ำนั้น มีราคาที่ถูกกว่าเรือจึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นจักรยานน้ำเพื่อเพิ่มกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว ตามที่พักต่างอากาศ เป็นต้น     จะเห็นได้ว่า ทุ่นลอยน้ำนั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล หรือแต่ละสถานที่นั้น ๆ ทางบริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอสินค้า ทุ่นลอยน้ำ ขนาด 7 นิ้ว ให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 098-453-0333 หรือทักแชทสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ LINE ID : @viriyakit

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุ่น 7 นิ้ว