เนื่องในวันปีใหม่ 2561 ทางบริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้จัดกิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อแสดงความขอบคุณในความมุ่งมั่นและความอุตสาหะตลอดทั้งปี 2560 ที่ผ่านมา รวมถึงอวยพรให้พนักงานทุกท่านเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่โดยสวัสดิภาพ