กล่องคอนโดไส้เดือน

การเลี้ยงไส้เดือน แนวใหม่

ประหยัดทั้งพื้นที่ ประหยัดทั้งเงิน ใช้ง่าย สะดวกสำหรับมือใหม่และฟาร์มไส้เดือน คอนโดไส้เดือนนี้สามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ทุกประเภท เช่น ไส้เดือนเอเอฟ ไส้เดือนเสือ ไส้เดือนแดง สามารถจุได้มากกว่ากะละมังปกติถึง 8 เท่า
ด้วยการออกแบบมาเพื่อการเลี้ยงไส้เดือนโดยเฉพาะ ทำให้การเลี้ยงไส้เดือนคอนโดด้วยกล่องนี้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากทำให้เลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยเก็บความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวไส้เดือนเองและมูลไส้เดือน
โหลละ 990 บาท
ขนาด 360 x 540 x 175 มม
- ประหยัดเนื้อที่
- รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับไส้เดือน
- ไม่ต้องใช้โครงไม้
- จุมากกว่าภาชนะอื่น

ดูกล่องคอนโดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด..

฿990.00
In stock
SKU
114/1

การเลี้ยงไส้เดือน กล่องไส้เดือน คอนโดไส้เดือน ไส้เดือนคอนโด

Copyright © 2024 Viriyakit Plastic Industry Company Limited. All Rights Reserved