กล่องแยกสัตว์น้ำ

210 x 260 x 145 mm

โหลละ 249 บาท

- มีช่องระบายตะกอน


ดูกล่องคอนโดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด..

฿29.00
In stock
SKU
166/1

กล่องแยกสัตว์น้ำ

Copyright © 2024 Viriyakit Plastic Industry Company Limited. All Rights Reserved