กล่องคอนโดกุ้ง

กล่องกุ้ง คอนโดกุ้ง ยุคใหม่..เลิกใช้โครงเหล็ก

- ไม่ต้องใช้โครงเหล็ก

- ซ้อนแล้ว ส่องกุ้งได้ ให้อาหารได้

- ขนาดกล่องใหญ่กว่า สูงกว่า

โหลละ 349 บาท

ขนาด

230 x 360 x 160 มม

9 x 14 x 6 นิ้วดูกล่องคอนโดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด..

฿349.00
In stock
SKU
969B

กล่องกุ้ง คอนโดกุ้ง กล่องปู คอนโดปู กล่องเลี้ยงกุ้ง กล่องเลี้ยงปู

Copyright © 2024 Viriyakit Plastic Industry Company Limited. All Rights Reserved