ลังพลาสติก ลังองค์การ ลังทึบ ลังสลับซ้อน

มุมมองเพิ่มเติม

ลังองค์การ (เพิ่มฝาได้)

410 x 655 x 320 mm

**สามารถซื้อฝาเพิ่มได้ ชิ้นละ 125 บาท**


No: 393

฿265.00

ลังองค์การ (เพิ่มฝาได้)

THB

฿265.00

0